Moj rad 24

Cvjetni motiv

Ovaj motiv sam uradila dok sam pila jutarnju kafu.


Nije ga teško uraditi a motivi se mogu povezivati 
I pojedinačne motive možete staviti negdje kao ukras.


Motiv počinjete iz kruga u kom heklate 
16 niskih štapića


U ovom redu heklate 3 lanćića pa pa spajate mrtvim bodom 
u svaki drugi vrh prethodnog niskog štapića.


U ovom redu na prva tri lančića iz prethodnog reda heklamo 1 mrtvi bod 
da dođemo na sredinu lančića i u sljedeća tri lančića heklamo 
7 visokih štapića, a zatim mrtvim bodom uhvatimo sredinu sljedćih
 3 lančića(iz prethodnog reda)


Sada je urađen prvi red latica 
1 mrtvi bod +7 visokih štapića +...+
1 mrtvi bod

Okrenemo na naličje uradimo jedan lančić i hvatamo 
nit kroz ovaj prethodni red kao na slici.


Sada smo uradili 8 puta po 4 lančića sa zadnje strane.


Kada uradite te lančiće prvi red latica se izdigne.
Kako smo heklali ovaj prvi red latica tako isto radimo i drugi samo
 sada heklamo po 8 visokih štapića u laticama.Kao što vidite sada je ovaj red latica pomjeren
pa se one preklapaju.


Sada na identičan način radimo sljedeći red 
stavljajuči 5 lančića za osnovu i 9 visokih štapića u latice.Ovako izgleda osnovni cvijet.


Evo sličan cvijet na kom možete vidjeti kako se radi osnova.


Ponovo sa naličja radimo lančiće 8 puta po 5 lančića


U svakom djelu od pet lančića heklamo 5 visokih štapića.


Gdje smo heklali 5 visokih štapića sada ponovo heklamo 5 visokih 
štapića pa 2 lančića i tako ponavljamo do kraja reda.


Ovo je završen red.Sada na mjestu 5 visokih štapića heklamo ponovo 5 visokih štapića ali ih 
ne završavamo nego sve niti zajedno spojimo u vrhu.Kad smo završili (spojili) štapiće onda radimo 4 lančića i u razmak
 (ona 2 lančića) radimo 1 mrtvi bod.  Zatim ponovo heklamo 4 lanćića
 i opet zajedno završavamo onih 5 visokih štapića.Ovako izgleda završen red.U ovom redu heklamo lančićima iz prethodnog reda po
 4 mrtva boda i 1 u vrhovima.Ovo je motiv sa završenim redom.Sada u svakom mrtvom bodu prethodnog reda heklamo po
1 visoki štapić samo u onim mjestima gdje smo spajali 
5 visokih štapića heklamo 1 visoki štapić + 1 lančić pa
 1 visoki štapić. Tako se dobije vrh za osmerokut.