Moj rad 75

Veći kvadratni motiv


Ovaj plavi motiv sam heklala duplim pamučnim koncem "Nada" 
a koristila sam iglu br. 1.

Možete ga uraditi za manje od pola sata rada.Red 1.U krugu san heklala 2 niska štapića pa 2 lančića, i opet 2 
niska štapića pa 2 lančića i to sam ponovila još 6 puta.

Red 2  Heklati 2 visoka štapića +2 lančića+2visoka štapića+2lančića +
 3 visoka štapića +2 lančića i ponoviti još 3 puta.

Red 3  Heklati 2 visoka štapića +2 lančića+2visoka štapića+2lančića +
 5 visoka štapića +2 lančića i ponoviti još 3 puta.

Red 4  Heklati 2 visoka štapića +2 lančića+2visoka štapića+3lančića +
 7 visoka štapića +3 lančića i ponoviti još 3 puta.

Red 5   Heklati 2 visoka štapića +2 lančića+2visoka štapića+3lančića +
 9 visoka štapića +3 lančića i ponoviti još 3 puta.
Red 6   Heklati 2 visoka štapića +9 lančića+2visoka štapića+5lančića +
 7 visoka štapića +5 lančića i ponoviti još 3 puta.

Red 7  21 visoki štapić (na mjestu gdje je bilo 9 lančića)+5 lančića +
5 visokih štapića +5 lančića i ponoviti još 3 puta

Red 8  Na onih 21 štapić iz donjeg reda heklamo u svakom drugom štapiču 
novi štapić i po 2 lančića između njih. + 5 lančića +3 visoka štapića 
+ 5 lančiića i ponoviti to 3 puta


Red 9  U dva lančića iz prethodnog reda heklamo 3 jednostruka visoka štapića koje zajedno završavamo + 3 lančića  i tako radimo naizmjenično i napravimo ovu lepezicu.
Zatim heklamo 5 lančića i na prethodnim visokim štapićima uradimo nove koje u vrhu zajedno završimo i uradimo još 5 lančića. Ovo sve ponovimo još 3 puta. 


Red 10  Na mjstu prethodna 3 lančića heklamo po 2 uspavana štapića 
(mrtvi bod) + 3 lančića i opet 2 uspavana štapića dok završimo ovu lepezicu.
Nastavljamo heklati 5 uspavanih štapića +3 lančića + 5 uspavanih štapića 
 i ovo sve ponovimo još 3 puta.