Šema br. 2

Kvadratni motiv 


Ovo je kvadratni motiv sa cvjetom u središtu. Bilo
bi ga lijepo uraditi u bojama. Ovakav motiv možete brzo
uraditi, a od njih možete praviti dječije dekice ili
velike prekrivače. jedan motiv možete uraditi za oko
pola sata. Vjerovatno će ovo biti jedan od mojih 
budućih radova.