Moj rad 87

Veliki kvadratni motivMotivi koje možete povezivati. Od njih možete napraviti
salvetu, stolnjak, prekrivač...
Motiv je jednostavan i nemorate stalno pratiti šemu.
Dobra strana ovog motiva je ta što ga možete povećati ili
smanjiti. Povezivanjem više motiva dobit ćete novu
sliku jer se prave novi kvadrati između dva motiva.Ako ih želite heklati evo i šema.