Custom Search

Šema br. 13

Ćipkasta salveta Lijepa salveta koju možete brzo uraditi.
Ovakva salveta se može uraditi za jedan dan.
Ima dosta ovog djela sa lančićima tako da se brzo
napreduje u radu.