Šema br. 13

Ćipkasta salveta Lijepa salveta koju možete brzo uraditi.
Ovakva salveta se može uraditi za jedan dan.
Ima dosta ovog djela sa lančićima tako da se brzo
napreduje u radu.