Custom Search

Moj rad 122

Proljetni cvijet


Nekada uzmem već urađene motive pa ih malo prepravim i 
tako nastane nešto novo. Ovaj cvijet sam dobila od cvijeta 
mog prijašnjeg rada Moj rad 120


Na onaj središnji dio bijele i žete boje sam uradila ljubičasti rub,
a u sredini sam od lančića (8lančića) napravila prašnike.


Tako je nastao ovaj ukrasni cvijet.