Šema 24

Ukrasna salvetaPrekrasna salveta u koje cvjetove trebate raditi u
bojama tako da dođu do izražaja. Kada spojite ovih  sedam
 ruža nastavljate ovaj kružni nastavak. Možda bi bilo fino ruže
staviti i okolo. U tom slučaju bi trebalo uraditi još 14 ruža.