Šema 30

Okrugla salveta sa rubom od ananasa


Manja salveta koju počinjemo iz kruga u kojem heklamo 24 jednostruka visoka štapića.
Zatim salvetu postepeno širimo prema kraju. Šema je jednostavna i urađena je u bojama.
Sastoji se od osnovnih znakova tako da je lagana za raditi. Ova salveta se može uraditi 
za dan ili dva.