Custom Search

Šema 32

Okrugla salveta


Na prvi pogled jednostavna salveta ali kad je bolje pogledate onda tek
vidite da je sastavljena iz djelova. Prvo treba uraditi ovaj centralni dio.
Nakon toga treba uraditi heklanu traku i srdinu popuniti ovim lančićima
kako bi dobili ove listove. Kada njih spojimo ondajednu po jednu lepezicu.
Na kraju ima ovaj jedan red završni oko kompletne salvete.
Ova salveta je pogodna ako volite heklati salvete u bojama.