Šema br. 22

Zanimljiva i lijepa okrugla salveta


Zanimljiva okrugla salveta sa cvijetom. Ova salveta nije za početmike jer ima komplikovanu sredinu.
Salvetu bi trebalo uraditi u bojama tako da joj sredina bude u punom sjaju.