Custom Search

Moj rad 135

Sitni kuhinjski ukrasi


Motivi koje možete plesti pojedinačno kao podloge, sa 
ovakvom zakačkom od lančića za kuhinju, ili povezivati ih
i praviti stolnjake, salvete ili prekrivače.

   
Motiv je fin i lako se radi. Jedan motiv možete uraditi za 
oko petnaest minuta. Ako ih želite raditi ispod je
 video sa uputama.