Custom Search

Šema 39


Manja okrugla salveta

 

Jednosatavna i lijepa salveta. Možete je uraditi za dan ili dva 
zavisno od slobodnog vremena. Na šemi nema nekih
rjeđih znakova tako da je svi mogu lako raditi.