Custom Search

Šema 40

Ovalna salveta


Lijepa ovalna salveta kojoj vi možete povećati dužinu 
ako umjesto dva središnja kruga napravite dužu traku.
Povećavanjem dužine (broja krugova) u početnoj traci
povećavate i dužinu salvete. Mustra je jednostavna i
ovakva salveta bi se mogla uraditi za jedan dan.