Moj rad 149


Šarena podloga za čašu


Podlogu sam heklala od pamučnog konca "Vera".
Veličina motiva je 11 cm.
Ovakvu podlogu možete uraditi za 15 minuta.


1. Heklanje motiva počinjemo iz kruga u kom radimo 12 niskih štapića.
2. U vrhovima niskih štapića iz prethodnog reda heklati 3 nedovršena 
jednostruka štapića i u vrhu ih zajedno završavamo, a između 
radimo po jedan lančić.
3. Tamo gdje je bio 1 lančić iz prethodnog reda heklamo jednostruki visoki
 štapić pa 3 lančića i opet  jednostruki visoki štapić  pa 1 lančić između 
trokutastih djelova
4. Tamo gdje je onaj jedan lančić iz prethodnog reda radimo uspavani štapić 
pa 3 jednostruka visoka štapića, 2 lančića i opet 3  jednostruka visoka 
štapića (u ona 2 lančića prethodnog reda) i 1 uspavani štapić tamo gdje
 je onaj jedan lančić iz prethodnog reda. to ponavljamo do kraja reda.
5. U ona dva lančića iz prethodnog reda  1 niski štapić pa
 1 lančić i još 1 niski štapić pa 3 lančića i 1 uspavani iznad prethodnog 
uspavanog štapića iz prethodnog reda, zatim 3  lančića pa ponavljati do kraja reda.
6.U onim vrhovima heklamo 1 niski štapić pa 3 lančića pa opet 1 niski štapić 
i 5 lančića da se prebacimo na sljedeći vrh. U nastavku to ponavljati.