Moj rad 163

Okrugli motiv 


Ovaj reljefni motiv sam heklala od pamučnog konca Koral br. 15 a koristila sam iglu br. 1.
Pošto je konac tanak veličina motiva je 11 cm i potrebno je pola sata da se uradi.


1. U krugu heklati 2 jednostruka štapića pa 1 lančić i ponavljati dva štapića i dva lančića...
2. Na mjestu gdje su dva lančića iz prethodnog reda heklati  tri jednostruka visoka štapića pa 2      lančića i to ponavljati do kraja reda.
3. Na mjestu gdje su bila dva lančića heklati dva jednostruka štapića pa 1 lančić i opet dva štapića pa 5 lančića i to ponavljati.
4.Tamo gdje su bili 5 lančića heklamo 10 jednostrukih štapića i uspavanim štapićem spajamo na mjestu gdje je bio jedan lančić, zatim to ponavljamo.
5,Uraditi jedan niski štapić pa 10 lančića i to ponavljati
6. Na ovih 10 lančića iz prethodnog reda heklamo 12 jednostrukih visokih štapića
7. Uraditi 3 nedovršena dvostruka visoka štapića i zajedno ih završiti pa uraditi 5 lančića, do kraja reda to ponavljati.
8. U lančićima prethodnog reda heklati 4 jednostruka visoka štapića pa 3 lančića i opet
 4 jednostruka visoka štapića i spojiti u središtu sljedećih lančića.

Motiv bi valjalo uraditi u bojama.