Custom Search

Moj rad 172 - Šareni motiv

Veći motiv u bojama


Ako imate neke ostatke vune nemojte ih bacati jer ih možete
iskoristiti u ovakve motive.


Za ovakav motiv ne morate imati šemu, dovoljno je nekoliko 
različitih boja konca i krenite sa heklanjem. Sami kombinujte
 boje a za rad jednostavno upotrjebite svoju maštu.

 
Ovakav motiv možete uraditi za manje od pola sata. 
Ako ga želite uraditi imate povećanu četvrtinu sa koje možete
vidjeti motiv. Sredina je početa iz kruga u kome sam heklala
14 jednostrukih visokih štapića a između njih po jedan lančić.
To je ova centralna zelena vunica. Ostatak možete fino 
vidjeti sa slike.