Custom Search

Šema 35 - Ćipka sa sitnim ružama

Ugaona ćipka za salvete i stolnjake


Vrlo lijepa uska ćipka sa sitnim ružama. Ovu 
ćipku možete upotrijebiti za rub oko stolnjaka.
Ako radite ovaj dio od A do B i ponavljate ga 
dobit ćete čipku u traci, a možete i nadodati još praznih 
kvadratića na šemi i tako povećati širinu ćipke.