Custom Search

Šema 36

Veliki ćipkasti motivVeoma jednostavan motiv koji možete uraditi za oko pola sata
heklanja. Ovaj motiv bi trebalo raditi od konca kao što je
Koral br. 15 ili Lotos br. 15. Motiv bi trebalo uštirkati tako
da lijepo izgleda.