Moj rad 186 - Okrugli motiv ili podloga
Ovaj mali motiv sam heklala od pamučnog
konca "Vera". Veličina motiva je 15 cm.


Motiv sam započela iz kruga u kom sam heklala 
12 uspavanih štapića. U sljedećem redu heklate 
1 jednostruki visoki štapić pa 2 lančića i to
ponavljate do kraja reda. U novom redu tamo gdje su
 dva lančića vi heklate 5 jednostrukih visokih štapića.


Na mjstu od pet jednostrukih visokih štapića 
prethodnog reda heklate ponovo nove štapiće ali 
ih radite tako što ih kačite za ove štapiće sa prednje strane
i ne dovršavate ih nego svih pet zajedno spajate u vrhu. 
Nakon toga radite 6 lančića. Sve to ponavljati do kraja reda.Tamo gdje su bili 6 lančića heklamo 2 jednostruka visoka štapića 
pa zatim 2 lančića i opet 2 jednostruka visoka štapića pa 5 lančića.
To ponavljamo do kraja reda. 
U završnom redu heklamo 1 uspavani štapić pa 7 jednostrukih 
viokih štapića i ponovo 1 uspavani štapić. Sve ponavljati do 
kraja reda. Ovaj motiv možete uraditi za petnaest minuta.