Šema 44 - Ćipkasti motivi
Motivi u dva oblika, okrugli i ovalni. Centralni dio motiva su sitni okrugli motivi.
Ako radite samo jedan motiv i dodate ćipku imat ćete okrugli motiv.
Međutim, ako uradite u srednjem djelu više motiva i povežete ih pa zatim uradite
 ćipku onda možete dobiti salvetu različitih oblika. Ovakve motive kao na slici možete
uraditi za jedno poslijepodne. Ako želite možete ih raditi i u bojama.