Šema 45 - Okrugla salvetaJednostavna salveta za koju ne treba puno znanja.
Počinjemo je iz centralnog kruga i polagano širimo, 
heklajući razne vrste štapića. Ovakvu salvetu možete 
uraditi za jedno poslijepodne.