Šema 46 - Salveta od cvjetnih motiva
Salveta od dvije vrste motiva. Veliki centralni motiv oko koga se pravi
prsten od manjih okruglih motiva u bojama. Kada se spoje i ovi mali 
motivi po kraju onda uradimo ovu usku ćipku oko salvete.
Ovakvu salvetu možete uraditi za jedan dan.