Šema 47 - Veća okrugla salveta
Prekrasna okrugla salveta koju nije teško
napraviti, a imat ćete veoma lijep ukras
na vašem stolu.Ovakvu salvetu možete 
uraditi za dva do tri dana.