Custom Search

Šema 49 - Manji okrugli stolnjak
Veoma lijep okrugli stolnjak sa motivima ananasa i lepezica.
Šema je sastavljena od osnovnih znakova te ga nije
teško heklati. Ovakav stolnjak možete uraditi za dva do tri dana.