Custom Search

Šema 68 - Velika šestougaona salveta

Ovakvu salvetu možete brzo uraditi jer ima dosta praznog.
Taj prazni ćipkasti dio joj daje ljepotu a i u heklanju
 brzo napredujete. Ovo je tip salvete u koje možete korigovati
veličinu.