Šema 117 - Okrugla salveta
Salveta koju počinjete heklati iz centralnog kruga 
i polagano širite prema kraju. Ovo je jedna
od onih reljefnih salveta. Nije je teško napraviti i 
može se uraditi za jedan dan heklanja.