Custom Search

Šema 145 - Veliki cvjetni motivPrekrasan ćipkasti motiv sa centralnim
cvjetom. Motiv bi bio još ljepši da se uradi
 u bojama. Tada bi cvijet došao do izražaja.


Ovakav motiv možete uraditi za jedno poslijepodne.