Custom Search

Šema 147 - Manji ovalni stolnjak sa ananasima
Sredina je od trake kosih ananasa. Nakon ovih ananasa radimo 
ćipku oko trake, a zatim nastavljamo rub od ananasa.
Ovakav stolnjak možemo uraditi za dva dana. Dobra strana 
ovog stolnjaka je što možemo korigovati središnju traku i
tako povećati ili smanjiti dužinu stolnjaka.