Heklanje plus: Šema 174 - Heklane ruže kao slika

Šema 174 - Heklane ruže kao slika


Heklanje možete i uokviriti pa da bude kao slika.
Evo preljepog ukrasa za vaš zid.
Za ovakav rad treba malo više živaca nego
za neku salvetu. Ovdje je potrebno uraditi sve ruže,
zatim listove za centralnu ružu. Onda uradimo ove deblje 
grančice i onda pravimo mrežu od ovih tanjih lančića
koji povezuju sve ruže i drže ih svaku na svom mjestu.