Heklanje plus: Šema 183 - Manji okrugli stolnjak

Šema 183 - Manji okrugli stolnjak
Manji stolnjak sa centralnom zvijezdom iz koje koje izlaze 
ananasi. Nije težak za heklanje jer su redovi obično takvi 
da se u odnosu na perthodni red ili dodaje ili smanjuje. 
Možete ga uraditi za jedan vikend.