Heklanje plus: Šema 177 - Velik ukrasni motiv

Šema 177 - Velik ukrasni motivMotiv sa centralnom uvrnutom zvijezdom i malom ćipkom po rubu.
Šema je jednostvna i potrebno je poznavanje rada jednostrukih heklanih
štapića i lančića. Ovaj motiv možete uraditi za dva do tri sata heklanja.